hALLO, WIJ ZIJN GEKKE GEIT

GEKKEgeit gaat je ogen openen voor de magische wereld van kinderen. In onze drukke samenleving is het lastig om voldoende tijd te vinden om je fantasie de vrije loop te laten gaan. Juist fantasie is belangrijk voor de taalontwikkeling van je kind. Begrijpend lezen en woordenschat wordt door kinderen beter opgepakt  bij het gebruik van fantasieverhalen dan bij realistisch verhalen. Fantasie stimuleert de sociale vaardigheden en de creativiteit van je kind. GEKKEgeit is makkelijk toepasbaar in je dagelijkse activiteit, dus haal nu meer gekkigheid in huis met GEKKEgeit!

Waarom gekke geit

Fantasie

GEKKEgeit stimuleert sociale vaardigheden en creativiteit.

dagelijkse activiteit

GEKKEgeit is makkelijk toepasbaar in je dagelijkse routine.

taal

GEKKEgeit stimuleert taalontwikkeling en interactie.

"GEKKEGEIT,
WAT EEN
GEKKIGHEID"

CONCEPT

Het dagelijks leven van ouders en kinderen wordt steeds drukker. In de hectiek van alledag is er weinig oog voor de behoeftes en fantasiewereld van het kind. Momenten met het gezin worden steeds meer ingepland, waarmee de spontaniteit en daarmee ook de kwaliteit van de dagelijkse interacties tussen ouder en kind verarmd.

Juist deze spontane en fantasievolle momenten die ouders met kinderen hebben, zorgen voor een goed fundament voor een taalvaardig kind. Het fantasievolle kind voelt zich vaak onbegrepen door zijn ouders. Ouders denken dat zij het juiste doen voor de opvoeding van hun kind, maar missen hierdoor kansen. Het is belangrijk dat ouder en kind elkaar beter begrijpen en er meer momenten zijn waarin zij met elkaar in gesprek kunnen gaan. Daarom ontwikkelt GEKKEgeit een spel dat de fantasiewereld van kinderen gebruikt om sociale interactie tussen ouder en kind te stimuleren tijdens dagelijkse activiteiten.

Vorige slide
Volgende slide

HET GEKKEgeit SPEL!

Haal gekkigheid in huis met het GEKKEgeit spel! Het GEKKEgeit spel bestaat uit 5 karakters die je kan inzetten tijdens alledaagse activiteiten om een fantasievolle interactie te starten. De karakters bevatten een magneet en een klem, zodat ze gemakkelijk kunnen worden bevestigd aan alledaagse producten, zoals een vork tijdens het eten. 

FANTASIEKAARTEN

DE BAAS!

Om te oefenen met fantasieverhalen, gebruik je de fantasiekaarten. Een deel bevat fantasiewoorden en een ander deel bevat fantasie afbeeldingen. Kinderen hebben hier de leiding.

UITDAGING

Ouder en kind worden hierdoor uitgedaagd om samen fantasieverhalen te maken.

De 5 karakters kunnen ook betrokken worden bij de fantasieverhalen.

WAAROM?

GEKKEgeit opent zo de ogen van ouders voor de fantasiewereld van het kind. Zo krijg je als ouder een kijkje in de fantasie wereld van je kind. Dat is goed voor jullie band, je eigen fantasie en de taalvaardigheid van je kind!

GEKKEgeit bestaat uit: Sophie social designer, Laure gedragswetenschapper en Iris productontwerper. Wij zetten ons in om de wereld fantasievoller te maken en meer gekkigheid te introduceren bij gezinnen thuis. 

WIJ ZOEKEN JOU!

– Sponsoren 
– Iemand die het spel zou willen produceren.
– Iemand die ons kan helpen in het maakproces van het spel.
– Experts die ons kunnen helpen op het gebied van opvoeden, taal of fantasie.
-Mama’s en papa’s

KNUF
JET
GIJS
MIES
WIM
Vorige slide
Volgende slide

PARTNERS